3
Березень 2023року
запитання — відповідь

Чи встановлювати обідню перерву медичним працівникам

На ваші запитання відповідає Сергій Кубанський,
голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, адвокат, Київ

У поліклініці адміністрація має робочий день тривалістю вісім годин, а медичний персонал — сім годин 42 хвилини. Чи зараховують до цього часу обідню перерву і, якщо так, скільки часу на неї відводять? У колективному договорі зак­ладу ці пункти не прописані.

Відповідно до статті 66 Кодексу законів про працю України працівники мають право на перерву для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не входить до робочого часу. Роботодавець має надавати її через чотири години після початку роботи.

Час початку і закінчення обідньої перерви встановлюють у правилах внутрішнього трудового розпорядку кожного зак­ладу охорони здоров’я. Працівники використовують час обідньої перерви на свій розсуд та ­можуть відлучатися з місця роботи.

Якщо через умови праці перерву встановити не можна, працівникові мають надавати можливість приймати їжу протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлює власник або упов­новажений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) зак­ладу охорони здоров’я.

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників зак­ладів, установ, організацій та підприємств сис­теми охорони здоров’я України, затверджені наказом МОЗ від 18.12.2000 № 204-о, також визначають, що працівникам необхідно встановити перерву. Однак правила містять виняток.

Для медичних працівників лікувально-профілактичних та інших зак­ладів охорони здоров’я, які мають 6,5-годинний або меншої тривалості робочий день, надавати обідню перерву не обо­в’яз­ково.

Отже, встановлюйте перерву в роботі працівників зак­ладу охорони здоров’я. Тривалість перерви не має перевищувати двох годин та не входить до робочого часу. Як правило, для працівників з нормою робочого часу від семи годин 42 хвилини до восьми годин перерву встановлюють тривалістю 30—60 хвилин.