3
Березень 2023року
запитання — відповідь

Працівник не дотримує гігієни рук: чи допускати його до роботи

На ваші запитання відповідає Валентина Косоловська,
лікар-епідеміолог, викладач з інфекційного контролю Львівського медичного коледжу післядипломної освіти, фахівець Асоціації «Служба організації інфекційного контролю», Львів

Медична сестра відмовляється знімати гелеві нігті, чим порушує вимоги МОЗ до гігієни рук. Чи має право головна медична сестра не допустити її до роботи? Як діяти в такій ситуації?

На сьогодні в кожному зак­ладі охорони здоров’я має бути створений відділ з інфекційного конт­ролю (ВІК), працівники якого першочергово мусять провести нав­чання з профілактики інфекцій та інфекційного конт­ролю (далі — ПІІК). Головна медична сестра безпосередньо не відповідає за нав­чання з ПІІК і відстороняти працівників від роботи не має права. Для того щоб поліпшити гігієну рук медичних працівників, співпрацюйте з керівником зак­ладу охорони здоров’я і ВІК. Дійте за алгоритмом.

Насамперед видайте наказ про нав­чання із дотримання правил і практик із гігієни рук для всіх працівників зак­ладу.

Покладіть відповідальність за організацію присутності працівників на заняттях на заві­дувачів відділень. Задокументуйте обо­в’яз­кове тестування та конт­роль якості обробки рук медичних працівників.

Складіть графік навчань та затвердьте його наказом. Віддавайте перевагу загальним лекціям або окремим заняттям у відділеннях. Навчання в колективі працівники сприймають позитивніше й виконують обробку рук на рівні з колегами.

На власному прикладі показуйте, як дотримувати гігієни рук. Навчання з ПІІК не буде ефективним, якщо головна медсестра й члени ВІК нехтуватимуть вимогами законодавства.

Під час нав­чання проведіть конт­роль якості обробки рук за допомогою медичного тренажера UV-BOX. Ультрафіолет допоможе наочно продемонструвати ділянки, які медичні працівники пропускають під час обробки рук антисептиком. У цей момент зробіть зауваження щодо довгих або покритих лаком нігтів.

Розробіть тести з гігієни рук й одразу після нав­чання оцініть рівень знань. Зазвичай ті працівники, які категорично відмовляються знімати лак, роблять багато помилок. За потреби призначте перездачу теми.

Використовуйте Карту конт­ролю якості обробки рук від Асоціації «Служба організації інфекційного конт­ролю». Вона дає змогу оцінити гігієну рук медичних працівників щоквартально. Результати враховуйте, коли визначаєте критерії оцінювання роботи та скеровуєте медичного працівника на атестацію.

Згідно з пунктом 10 розділу ІІІ Інструкції з впровадження покращення гігієни рук в закладах охорони здоров’я та установах/зак­ладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення, затвердженої наказом МОЗ від 03.08.2021 № 1614 (далі — Інструкція № 1614), результати оцінювання з гігієни рук ­можуть бути підставою для недопуску до функціональних обов’язків нових медичних працівників, наприклад, під час працевлаштування, після випробного строку. Для чинних працівників визначаємо показник компетентності або відповідності займаній посаді, тобто в співпраці з адміністрацією зак­ладу охорони здоров’я, зокрема відділом кадрів та юрисконсультом, видайте наказ про відсторонення згідно з цим пунктом.

Також відповідно до статей 21 та 139 Кодексу законів про працю України працівник, який уклав трудовий договір, зо­бо­в’я­заний виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, розпорядження власника або впов­новаженого ним органу, дотримувати трудової та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці. Якщо працівник не виконує своїх зо­бо­в’я­зань, власник або впов­новажений ним орган має право його відсторонити.

Отже, пропишіть у Колективному договорі зак­ладу охорони здоров’я, у Правилах внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкціях необхідність дотримувати Інструкції № 1614, зокрема мати коротко підстрижені нігті без покриття лаком. Ознайомте з документом кожного працівника під особистий підпис. Тоді, з огляду на затверджений наказ щодо обо­в’яз­кового проходження нав­чання, колективний договір і правила внутрішнього розпорядку, матимете право відсторонити порушника або встановити йому випробний строк.