3
Березень 2023року
робота з кадрами
компенсація

Як отримати компенсацію за працевлаштування переселенців

Скористайтеся алгоритмом, щоб правильно оформити документи на компенсацію за працевлаштування або нав­чання переселенців. Експерт розповість, за яких умов підприємство може отримати такі виплати від центру зайнятості. Нагадаємо, із 27 січня діє оновлений порядок компенсації витрат роботодавцям за працевлаштування ВПО

Ольга Гонтаренко , експерт з податкового обліку Експертус Головбух

Правила, за якими роботодавець отримує компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО), регулюють:

13 400
грн

гранична сума
компенсації витрат на оплату праці ВПО

Роботодавець може отримати компенсацію згідно з Порядком № 331, якщо працівник має лише довідку ВПО. Її розмір — одна мінзар­плата (6700 грн). Виплачують таку компенсацію не довше ніж два місяці.

Порядок № 696 також визначає механізм компенсації витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої ВПО. Проте умови та механізм виплат відрізняються від унормованих у Порядку № 331.

Далі розглянемо, як роботодавцеві отримати компенсацію витрат за Порядком № 696. При цьому зважаймо на зміни, що діють із 27.01.2023 згідно з постановою КМУ № 67.

Умови

Роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці та перепідготовку і підвищення кваліфікації ВПО (п. 3 Порядку № 696). Компенсацію витрат на оплату праці ВПО надають у розмірі фактичних витрат, але не більше ніж два розміри мінімальної заробітної плати (13 400 грн) (п. 7 Порядку № 696).

Витрати компенсують

за кожен непарний місяць роботи працівника протягом року

Щоб отримати компенсацію витрат на оплату праці, виконайте умови:

 • працевлаштуйте зареєстрованих безробітних із числа ВПО за направленням центру зайнятості;
 • укладіть із такими працівниками строковий трудовий договір (строком не менше ніж один рік);
 • збережіть гарантії зайнятості таких осіб протягом періоду, що удвічі перевищує тривалість виплати.

Витрати на оплату праці роботодавцю компенсують не більше ніж протягом шести місяців. Проте якщо працевлаштуєте ВПО з числа громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість населення), зможете отримувати компенсацію понад шість місяців, але не більше ніж 12 календарних місяців (п. 5 Порядку № 696).

Тобто за працевлаштування уразливих категорій громадян (осіб з інвалідністю, одиноких батьків тощо) роботодавцеві виплачуватимуть компенсацію за 12 місяців роботи таких працівників упродовж двох років.

Натомість компенсацію не отримаєте, якщо:

 • організація/підприємство є бюджетною установою;
 • маєте заборгованість зі сплати ЄСВ;
 • підприємство визнали банкрутом або стосовно нього порушили справу про банкрутство (п. 1, 4 Порядку № 696).

Розглянемо, що має зробити роботодавець, щоб отримати компенсацію.

Алгоритм дій для роботодавця і бухгалтера

Для того щоб досягнути мети, пройдіть шість кроків.

Крок 1. Працевлаштуйте ВПО

Переселенець має підтвердити свій статус ВПО. Для цього він надає довідку внутрішньо переміщеної особи, визначену в Порядку № 509.

Переселенця направляє на працевлаштування центр зайнятості (п. 5 Порядку № 696). Тобто ВПО має звернутися до центру зайнятості й отримати офіційний статус безробітного. Коли потенційний працівник має довідку ВПО та направлення на праце­влаштування від центру зайнятості, оформте його у штат. Копії довідки ВПО та направлення зберігайте в себе.

Якщо довідку ВПО працевлаштованої особи скасують — виплачувати компенсацію за її працевлаштування припинять (п. 3 Порядку № 696).

Укладіть із працівником строковий трудовий договір тривалістю не менше ніж 12 місяців (п. 5 Порядку № 696).

Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці тривалістю не більше шести календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази (абз. 1 п. 5 Порядку № 696).

Крок 2. Нарахуйте заробітну плату

Роботодавцеві ­можуть компенсувати основ­ну і додаткову заробітну плату, визначену відповідно до частин першої і другої статті 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, та суму ЄСВ, що нарахували на таку зар­плату.

Витрати компенсують за кожен непарний місяць роботи працівника протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців (за осіб, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість населення, — за кожен непарний місяць роботи протягом двох років, але не більше ніж за 12 календарних місяців).

Тобто компенсацію отримуватимете не щомісяця, а лише за 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й та 11-й місяці роботи працівника.

Коли ВПО працює непов­ний місяць, суму компенсації обчислюють пропорційно до відпрацьованого часу (днів). Зважають також на ліміт компенсації у дві мінзар­плати — 13 400 грн.

Якщо компенсацію надають за непов­ний місяць і фактичні витрати на оплату праці перевищують два розміри мінзар­плати, щоб обчислити розмір компенсації за цей період, дві мінзар­плати ділять на кількість робочих днів (годин) місяця і множать на кількість робочих днів (годин), за які надають компенсацію (п. 7 Порядку № 696).

Розрахунок компенсації витрат за працевлаштування ВПО
Натисніть, щоб прочитати текст ↓

ТОВ «Здоров’я» у 2023 році працевлаштувало двох ВПО за направленням центру зайнятості:

• із 16 січня — електрика з окладом 10 000,00 грн;

• із 1 лютого — бухгалтера з окладом 20 000,00 грн.

Обчислимо суму компенсації, яку отримає роботодавець.

1) фактичні нарахування електрику:

• зар­плата:

10 000,00 грн ÷ 159 год (норма робочого часу в січні) × 96 год (кількість відпрацьованих год) = 6037,74 грн;

• ЄСВ:

6037,74 грн × 22% = 1328,30 грн.

Разом: 6037,74 грн + 1328,30 грн = 7366,04 грн.

Максимальна сума компенсації, яку може отримати ТОВ «Здоров’я»:

13 400 грн ÷ 159 год × 96 год = 8090,57 грн.

Проте компенсацію надають з огляду на фактичні витрати роботодавця. Отже, ТОВ «Здоров’я» за працевлаштування електрика отримає компенсацію за січень в розмірі 7366,04 грн;

2) фактичні нарахування бухгалтеру:

• зар­плата — 20 000,00 грн;

• ЄСВ — 20 000,00 грн × 22% = 4400,00 грн.

Разом: 20 000,00 грн + 4400,00 грн =24 400,00 грн.

Реальні витрати на оплату праці бухгалтера перевищують ліміт у дві мінзар­плати. Тому за лютий підприємство отримає компенсацію за його працевлаштування в сумі 13 400,00 грн.

Оскільки витрати компенсують за кожен непарний місяць роботи, компенсацію, наприк­лад за бухгалтера, підприємство отримає за лютий — перший місяць роботи. За березень не отримає, адже це другий (парний) місяць, та отримає за квітень (третій місяць роботи бухгалтера).

Крок 3. Перепідготуйте працівника

Роботодавець має змогу провести перепідготовку і нав­чання ВПО, яку працевлаштував.

Витрати на нав­чання також ­можуть компенсувати — у розмірі вартості нав­чання, але не більше ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на дату, коли роботодавець оплатив нав­чання (п. 21 Порядку № 696). Для 2023 року ця сума дорівнює 26 840 грн.

Крок 4. Подайте заяву

Щоб отримати виплати, подайте до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці. Складіть її у довільній формі, додайте копії трудового договору із працівником і розпорядчого акта про прий­няття на роботу. Подайте заяву протягом двох місяців із дня, коли працевлаштували ВПО (п. 11 Порядку № 696).

Не пізніше ніж за п’ять робочих днів після виплати працівникові заробітної плати подайте до центру зайнятості відомість. Її форму знайдете у додатку 1 до Порядку № 696 (п. 7 Порядку № 696).

Щоб отримати компенсацію витрат на нав­чання ВПО, також подайте відповідну заяву до центру зайнятості, який направив особу на працевлаштування. Зробіть це протягом п’яти робочих днів після того, як такий працівник закінчив нав­чання (але не пізніше ніж 12 місяців із дня його працевлаштування).

До заяви додайте завірені копії:

 • трудового договору або розпорядчого акта про прий­няття на роботу;
 • договору на нав­чання працівника між підприємством і зак­ладом професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої або вищої освіти, підприємством, установою чи організацією, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг;
 • платіжних документів, що підтверджують оплату роботодавцем вартості нав­чання;
 • документа працівника про освіту державного зразка, що підтверджує факт нав­чання.

Повідомте також свій розрахунковий рахунок, на який перерахують кош­ти для відшкодування витрат на нав­чання, зазначте прізвище, ім’я та по батькові працівника.

Крок 5. Отримайте рішення про компенсацію витрат

Рішення компенсувати витрати роботодавця на оплату праці або нав­чання працівника ухвалює центр зайнятості. Він має це зробити протягом 10 робочих днів після того, як отримає всі дані.

Якщо у компенсації відмовлять, центр зайнятості письмово повідомить роботодавця протягом п'яти робочих днів із дати, коли ухвалив рішення (п. 11 Порядку № 696).

Крок 6. Укладіть договір із центром зайнятості

У разі позитивного рішення про компенсацію витрат:

 • на оплату праці — протягом семи робочих днів укладіть договір із центром зайнятості;
 • нав­чання працівника — протягом трьох робочих днів центр зайнятості надішле рішення роботодавцеві (п. 11, 23 Порядку № 696).

Коли працевлаштували особу з інвалідністю, укладіть також договір із територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (п. 11 Порядку № 696).

Примірну форму договору затверджує Мін­еко­но­міки.

 1. Крок 1. Працевлаштуйте ВПО
 2. Крок 2. Нарахуйте заробітну плату
 3. Крок 3. Перепідготуйте працівника
 4. Крок 4. Подайте заяву
 5. Крок 5. Отримайте рішення про компенсацію витрат
 6. Крок 6. Укладіть договір із центром зайнятості

Відповідальність

Роботодавець несе відповідальність за достовірність даних, на підставі яких центр зайнятості ухвалив рішення про компенсацію витрат на оплату праці або нав­чання ВПО та визначив її розмір (п. 14 Порядку № 696).

Центр зайнятості згідно із затвердженим планом відвідувань роботодавців перевіряє достовірність відомостей і виконання умов договору протягом строку його дії. Такі перевірки проводять не рідше ніж один раз на три календарних місяці або за письмовим зверненням про факти порушення роботодавцем умов компенсації. За результатами перевірки оформлюють акт.

26 840
грн

гранична сума
компенсації за витрати на навчання впо

Якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, центр зайнятості припиняє перераховувати компенсацію. Відновлять такі виплати лише за результатами перевірки (п. 13 Порядку № 696).

Коли отримуєте або отримували компенсацію за працівника і звільнили його до сплину строку збереження гарантій зайнятості, маєте повернути до бюджету пов­ний обсяг одержаної компенсації. Причому неважливо, звільнили такого працівника за власним бажанням, за угодою сторін або з ініціативи роботодавця.

Проте якщо до сплину встановленого строку збереження гарантій зайнятості працевлаштуєте на його місце іншого безробітного за направленням центру зайнятості — повертати кош­ти не доведеться.

Якщо на місце звільненого працівника працевлаштуєте зареєстрованого безробітного з числа ВПО — продовжуватимете отримувати компенсацію до сплину встановленого строку збереження гарантій зайнятості (п. 14 Порядку № 696).

Після того як звільнили працівника, письмово поінформуйте про це центр зайнятості, надайте копію трудового договору або розпорядчого акта про його звільнення. Маєте на це п'ять робочих днів (п. 25 Порядку № 696).