3
Березень 2023року
оплата праці
психологи

Психологи в КНП: як оплачувати працю

Тетяна Тарасюк , засновник Юридичної компанії «Medcraft», Луцьк
СТАТТЯ ДОПОМОЖЕ

  Визначити рівні зар­плат за посадами «психолог», «практичний психолог», «клінічний психолог», «психотерапевт»

  УБЕРЕЖЕ

   Від порушення фінгарантій, помилок у штатному розписі та під час закупівлі медпослуг

   Із 29 грудня 2022 року в Класифікаторі професій є і «психолог», і «практичний психолог», і «клінічний психолог», і «психотерапевт». З’ясуймо, на кого з цих працівників комунальних зак­ладів охорони здоров’я поширюються фінансові гарантії, що діють для медиків.

   Чи нараховувати 20 000 грн психологу та практичному психологу

   Професії «психолог» і «практичний психолог» із кодом КП 1445.2 належать до підрозділу «Професіонали в галузі психології» Класифікатора професій. Вимоги до осіб, які ­можуть працювати на посадах психологів і практичних психологів, визначає Випуск 80 «Соціальні послуги» ДКХП.

   На посади психологів і практичних психологів приймають осіб, які мають вищу освіту за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Перелік галузей знань знайдете в Постанові № 266. Спеціальність «Психологія» згідно із цим переліком належить до галузі знань «05. Соціальні та поведінкові науки».

   Переліки посад працівників, яким нараховують заробітну плату у 20 000 грн за підпунктом 1 пункту 1 Постанови № 28, затвердило МОЗ Наказом № 385. Цей документ містить переліки зак­ладів охорони здоров’я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я та посад професіоналів із вищою немедичною освітою у зак­ладах охорони здоров’я.

   Посад «психолог» і «практичний психолог» немає в переліках, затверджених Наказом № 385. Тому на працівників, які обіймають ці дві посади, не поширюються трудові гарантії щодо мінімального зар­платного рівня — 20 000 грн.

   Чи можна перевести психолога на іншу посаду, щоб підвищити зар­плату

   Перелік посад професіоналів із вищою немедичною освітою, затверджений Наказом № 385, передбачає посади «психотерапевт» і «клінічний психолог». Особи, які обійматимуть ці посади, мають право отримувати заробітну плату на рівні, що гарантує Постанова № 28, тобто щонайменше 20 000 грн.

   Однак не кваптеся переводити психологів на ці посади. Річ у тім, що МОЗ унесло зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» ДКХП (наказ від 25.01.2023 № 138). Тепер там є кваліфікаційні характеристики професій «клінічний психолог» і «психотерапевт». Вони й зумовлюють особ­ливості, що мусите врахувати.

   Клінічний психолог

   Згідно із затвердженими кваліфікаційними вимогами, клінічний психолог повинен мати вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія» або освітньо-кваліфікаційний рівень спе­ціа­ліст (магістр) у галузі знань «Соціально-політичні науки» за спеціальністю «Психологія». Обов’язкова умова для осіб, які обій­мають посаду клінічного психолога, — проходження спеціалізації за фахом «Клінічна психологія» та наявність відповідного сертифіката спе­ціа­ліста.

   Отже, до роботи на посаді «клінічний психолог» допускають осіб, які здобули вищу освіту другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Психологія», з умовою пройти спеціалізацію за фахом «Клінічна психологія» до 1 січня 2026 року.

   Психотерапевт

   На посаду «психотерапевт» можна прийняти або перевести осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія» або освітньо-кваліфікаційний рівень спе­ціа­ліст (магістр) у галузі знань «Соціально-політичні науки» за спеціальністю «Психологія».

   Обов’язкова умова для осіб, які обіймають посади психотерапевта, — спеціалізація за фахом «Клінічна психологія» із наступною спеціалізацією за фахом «Психотерапія» в зак­ладах вищої освіти (факультетах), що здійснюють підготовку здобувачів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я». А також наявність сертифіката спе­ціа­ліста зі спеціальності «Психотерапія».

   1. Клінічний психолог
   2. Психотерапевт

   Із 29 грудня 2022 року назви посад «клінічний психолог» і «психотерапевт» із кодом 2445.2 містяться в Класифікаторі професій. Це одне із нововведень Зміни № 11 до Класифікатора професій, яку Мін­еко­но­міки затвердило наказом від 29.12.2022 № 5573.

   Зверніть увагу: умови закупівлі медпослуг у межах ПМГ на 2023 рік ­можуть містити вимоги щодо наявності в зак­ладі охорони здоров’я саме психолога, а не психотерапевта або клінічного психолога. Тому не змінюйте штатного розпису, поки НСЗУ не визначить відповідних умов закупівель.

   Від редакції:

   У цьому номері журналу «Управління зак­ладом охорони здоров’я» ми починаємо публікувати посадові інструкції медпрацівників згідно з останньою редакцією Випуску 78 «Охорона здоров’я» (наказ МОЗ від 25.01.2023 № 138). Тож за посиланнями ви знайдете оновлену посадову інструкцію лікаря-психотерапевта та посадову інструкцію клінічного психолога.