3
Березень 2023року
запитання — відповідь

Хто в закладі має управляти соціальними виплатами — уповноважений чи комісія із соціального страхування

На ваші запитання відповідає Ольга Догадіна,
керівник групи експертів із кадрових питань, Київ

Чи можна не призначати в зак­ладі упов­новаженого, а залишити комісію із соціального страхування?

Не радимо так вчиняти.

Із 01.01.2023 набула чинності нова редакція Закону України «Про загальнообо­в’яз­кове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон про соціальне страхування).

Закон про соціальне страхування уже не містить норми щодо роботи комісій із соціального страхування (далі — комісія). Рішення призначити страхові виплати ухвалює страхувальник або упов­новажені ним особи (ч. 3 ст. 22 Закону про соціальне страхування). Тому комісії припиняють свою діяльність, а керівник підприємства призначає соціальні виплати самостійно або наказом визначає упов­новажених із соціального страхування.

Керівник має право визначити декілька упов­новажених, які разом розглядатимуть лікарняні та призначатимуть соціальні виплати або відмовлятимуть у їх призначенні за наявності підстав. У такому разі протокол підписують усі упов­новажені, присутні на засіданні. Кожен із них несе рівнозначну відповідальність за ухвалене рішення.

Не радимо залишати в зак­ладі комісію. Засідання комісії може відбутися лише за наявності кворуму. Тому знову повернуться проблеми, коли частина членів комісії відсутні (хворіють, у відпустці, відрядженні тощо), а необхідно терміново розглянути лікарняні та призначити соціальні виплати.