3
Березень 2023року
економічна діяльність
практичний курс

⭐Тренінг 3. Нормування праці в закладі охорони здоров’я: як провести хронометраж

Скористайтесь алгоритмом і чеклістом, щоб провести хронометраж у зак­ладі охорони здоров’я. Так визначите норми праці й підвищите продуктивність. Удосконалюйте свою економічну грамотність на практиці. Ми розробили цикл практичних занять, що допо­можуть закріпити знання з основ економіки зак­ладу охорони здоров’я, які ви здобули торік під час економічних тренінгів у журналі

Алла Худякова , шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я

Напевно, ви помічали, що одні працівники у вашому зак­ладі завантажені протягом робочого дня і їм не вистачає часу навіть води випити, а інші неспішно прогулюються територією й завчасно йдуть додому. Нерівномірне й нераціональне робоче навантаження часто трапляється серед медичних працівників. Це може знижувати ефективність роботи й мотивацію, а також призводити до професійного вигорання і звільнення.

Ступінь завантаженості медичного працівника визначають за допомогою хронометражу. Мета цього тренінгу — навчитися його проводити.

Ознайомтеся з сутністю нормування праці

Нормування праці — одне із найскладніших завдань у медзак­ладі, яке вимагає ретельного підходу.

Норми праці — це норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності, які встановлюються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці (ст. 85 Кодексу законів про працю України)

У зак­ладі охорони здоров’я питаннями нормування праці займаються:

 • медичний директор і головна медична сестра;
 • заступник директора з економічних питань, економісти з праці;
 • керівники структурних підрозділів;
 • працівники відділу кадрів;
 • працівники бухгалтерії;
 • юристи.

У великих зак­ладах створюють спеціалізований структурний підрозділ чи службу з питань нормування праці.

Під час нормування праці визначають норми:

 • навантаження (обслуговування);
 • часу;
 • чисельності.

Це — гармошка   

Натискайте на блоки, щоб прочитати текст

Норми навантаження і норми часу важливо знати, щоб визначити штатну чисельність працівників у зак­ладі й розрахувати вартість медичних послуг.

Норми праці — один з основ­них елементів сис­теми організації оплати праці в зак­ладі охорони здоров’я.

Далі пригадаймо, як визначати витрати робочого часу.

Оберіть метод вивчення витрат робочого часу

Хронометраж — процес вивчення робочого часу. За допомогою хронометражу вимірюємо витрати робочого часу на повторювану трудову операцію. Наприклад, витрати часу на лікарське відвідування, окремі дослідження, медсестринські процедури чи маніпуляції тощо.

Під час хронометражу застосовують два методи вивчення витрат робочого часу:

 • безпосередніх вимірів;
 • моментних спостережень.

А тепер докладніше про кожен метод.

Метод безпосередніх вимірів

Щоб застосувати метод безпосередніх вимірів, безперервно спостерігайте за трудовим процесом, операцією або її частинами і фіксуйте показання поточного часу або тривалість окремих елементів операції.

Переваги методу:

 • докладно вивчаємо процес праці та використання устаткування;
 • отримуємо дані в абсолютному вираженні (секундах, хвилинах, годинах) і вони мають високу достовірність;
 • установлюємо фактичні витрати робочого часу за весь період спостереження, отримуємо відомості щодо послідовності окремих елементів роботи;
 • безпосередньо виявляємо раціональні прийоми та методи праці, причини втрати та нераціональні витрати часу;
 • залучаємо до досліджень самих працівників.

Недоліки методу:

 • спостереження тривалі та трудомісткі, обробка даних доволі складна;
 • час спостереження обмежений, спостереження не можна переривати;
 • один спостерігач здебільшого не в змозі забезпечити якісне спостереження й фіксацію результату більш ніж трьох-чотирьох об’єктів;
 • постійна присутність спостерігача впливає на працівника, що може трохи спотворювати об’єктивність результату.

Хоча метод безпосередніх вимірів тривалий і трудомісткий, він дає змогу якнайпов­ніше вивчити процеси праці й оцінити фактичні витрати робочого часу.

Метод моментних спостережень

Метод моментних спостережень передбачає реєстрацію й облік кількості однойменних витрат робочого часу у вибіркові моменти, зазвичай через рівні проміжки часу.

Під час застосування цього методу структуру витрат часу встановлюють за питомою вагою моментів, у які відзначали витрати робочого часу в загальній кількості врахованих моментів за весь період спостереження.

Переваги методу:

 • один дослідник може спостерігати за безліччю об’єктів;
 • об’єктивність спостереження не постраждає, якщо воно буде перерване, а потім продовжене;
 • за оцінкою фахівців, трудомісткість спостереження й обробки даних у 5—10 разів менша, ніж коли застосовують метод безпосередніх вимірів, а також нижчі фізичні та нервові навантаження на спостерігача;
 • спостерігач не перебуває постійно поруч із працівником — об’єктом спостереження, тому не чинить на нього істотного психологічного впливу.

Недоліки методу:

 • результатом є тільки середні дані;
 • структура витрат робочого часу може бути розкрита не пов­ністю;
 • відсутні дані про послідовність і раціональність виконання прийомів і операцій, немає можливості безпосередньо фіксувати причини простоїв, утрат та нераціональних витрат робочого часу.
 1. Метод безпосередніх вимірів
 2. Метод моментних спостережень

Зважили переваги й недоліки, обрали метод — переходимо до практики.

Проведіть хронометраж

Хронометраж лікаря чи медсестри — це визначення кількості робочого часу, який вони витрачають на повсякденні робочі процеси: прийом пацієнтів, процедури, маніпуляції тощо.

Об’єктивним хронометраж буде лише тоді, коли роботу виконуватиме кваліфікований досвідчений працівник. Адже очевидно, що новачки, кваліфікація яких поки не відповідає професійному рівню, викривлятимуть результати, і такий хронометраж уже не буде достовірним. На об’єктивність результатів може вплинути й погане самопочуття лікаря. Також важливо, щоб хронометраж проводив фахівець із кваліфікаційним рівнем вищим, ніж у працівника, якого перевіряють.

Зазвичай хронометраж проводить комісія, до складу якої входять щонайменше дві особи: медичний працівник та працівник фінансово-економічної служби.

Для того щоб провести хронометраж, скористайтеся алгоритмом і пройдіть вісім кроків.

Це — гармошка   

Натискайте на блоки, щоб прочитати текст


Проводьте хронометраж регулярно. Хоч це й вимагає часу й зусиль, проте допоможе заохотити найліпших працівників, підвищити показники продуктивності, стимулювати працівників до роботи, виявити та зменшити завищені норми. А щоб ефективно його організувати, скористайтеся чеклістом (див. Додаток 1) і дотримуйте основ­них правил (див. Додаток 2).

Додаток 1

Чекліст для проведення хронометражу


Натисніть на зображення, щоб переглянути та скачати

Додаток 2

7 правил хронометражу


Натисніть на зображення, щоб переглянути та скачати

зверніть увагу

Практичне зав­дан­ня

Знання — скарбниця, але ключ до неї — практика. Погоджуєтеся з такою думкою англійського священника й історика Томаса Фуллера? Якщо так — пропонуємо вам пройти практичний курс з економіки зак­ладу охорони здоров’я. Він охопить 12 невеликих тренінгів, які ми публікуватимемо щомісяця.

Цей курс допов­нює попередній, який тривав упродовж 2022 року. Але навіть для тих, кому не вдалося його пройти, нові тренінги не будуть заскладними. Читайте статті й виконуйте практичні зав­дан­ня до них. Готові роботи надсилайте на електронну адресу головного редактора [email protected].Найліпші роботи ми опублікуємо в наступних номерах журналу.

У грудні пройдіть підсумковий тест тренінгу на egolovlikar.expertus.com.ua. Той, хто дасть правильні відповіді на запитання, отримає сертифікат, що підтверджує річне нав­чання на практичному курсі з основ економіки охорони здоров’я

Людмила Шевченко,
головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»

Зірка
за правильну відповідь
Неправильно
Правильно
Норми виробітку, часу, обслуговування й чисельності, які встановлюються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці — це:
Пояснення до правильної відповіді
А. хронометраж
Б. норми праці
В. норми навантаження