3
Березень 2023року
медичне законодавство
медичне законодавство

На які нормативні акти звернути увагу в березні


Пошук за ключовими словами

Навігатор статтею
Воєнний стан   Спроможна мережа ЗОЗСпеціалізована допомога 
Підтвердження кваліфікації Будівельні норми  Електромагнітні поля 
Критична інфраструктура Бронювання медиків Психіатрична допомога 
Стандарти меддопомоги Фармакопея Клінічний протокол 
Вакцинація фармацевтами 
Донорство крові Реєстр лікзасобів

Воєнний стан і мобілізація триватимуть щонайменше до 20 травня

ВРУ продовжила дію воєнного стану й загальну мобілізацію ще на 90 діб. Тепер вони триватимуть щонайменше до 20 травня 2023 року.

Стартував інфраструктурний етап медреформи

КМУ ухвалив постанову, яка дає змогу запустити інфраструктурний етап медичної реформи. Згідно з нею обласні військові адміністрації упродовж двох місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.

Реформа розпочнеться на території 18 областей та в місті Київ. Через активні бойові дії її не втілюватимуть у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим.

КМУ замінює терміни «вторинна» і «третинна» допомога в нормативці

Замість термінів «вторинна (спеціалізована)» і «третинна (високоспеціалізована)» медична допомога слід уживати термін «спеціалізована». КМУ ухвалив такі зміни, щоб привести базові нормативно-правові акти, які регламентують надання спеціалізованої меддопомоги, у відповідність до Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Медпрацівникам стане простіше підтвердити кваліфікацію за кордоном

Працівники охорони здоров’я, які працевлаштовуються за кордоном, з­можуть звернутися до міського/обласного департаменту охорони здоров’я або МОЗ із проханням видати документ, що підтверджуватиме їхній професійний статус (освіту, кваліфікацію, професійний досвід). Для цього слід запов­нити верифікаційну анкету та надати сканкопії підтверджувальних документів згідо з додатками до відповідної постанови КМУ.

Після перевірки верифікатор оформлює довідку про освіту, кваліфікацію та професійний досвід працівника українською та англійською мовами. Сканкопію довідки надсилають на електронну адресу медпрацівника. Строк перевірки — 30 календарних днів.

Набули чинності нові державні будівельні норми для ЗОЗ

Згідно з новими нормами в кожному закладі мають бути приміщення для надання медичної допомоги населенню під час надзвичайного стану. Палати пацієнтів — виключно одно- і двомісні, для працівників у стаціонарах — обов’язкові приміщення відпочинку. Змінилися вимоги до освітлення, вентиляції, пожежної безпеки та деяких інших аспектів.

Максимально враховані вимоги до інклюзивності: санітарно-гігієнічні приміщення, палати, коридори, сходи, ліфти, під’їзди тощо.

Увага: норми стосуватимуться нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Позачергово переробляти заклади згідно з вимогами нових державних будівельних норм не потрібно.

МОЗ планує убезпечити працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів

МОЗ затвердило Мінімальні вимоги, які визначають граничні значення експозиції, рівні дії електромагнітних полів та організацію проведення оцінки ризиків, по­в’я­за­них із їхнім впливом на працівників.

Дія документа поширюється на підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та підпорядкування, на яких технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників, зокрема по­в’я­за­ні з електромагнітними полями, які ­можуть несприятливо впливати на стан здоров’я та безпеку працівників.

Об’єкти критичної інфраструктури охорони здоров’я визначатиме робоча група МОЗ

Завдання робочої групи:

 • ідентифікувати й категоризувати об’єкти критичної інфраструктури сектору «охорона здоров’я»;
 • готувати перелік відповідних об’єктів;
 • подавати відомості щодо категоризованих об’єктів до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури (якщо його створять).

Утратив чинність наказ МОЗ «Про утворення робочої групи по категоризації об’єктів критичної інфраструктури» від 09.06.2022 № 990.

Бронюванням для потреб галузі охорони здоров’я займатиметься робоча група МОЗ

Робоча група діятиме як консультативно-дорадчий орган, який, зокрема, перевірятиме списки військовозобов’язаних, яких зак­лади пропонують до бронювання. Під час перевірки звертатимуть увагу на пов­ноту запов­нення списку, надане до нього обґрунтування та чи дотримано вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Також робоча група готуватиме пропозиції про визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особ­ливий період.

МОЗ оновило перелік зак­ладів із надання психіатричної допомоги

До списку увійшло 12 медзак­ладів-КНП, 4 комунальні підприємства і філія держустанови. До цього перелік діяв у редакції наказу МОЗ від 21.06.2022 № 1075.

Набрали чинності нові стандарти медичної допомоги

МОЗ ухвалило стандарти медичної допомоги:

 • Пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця у новонароджених (4 стандарти);
 • Дентоальвеолярна травма (3 стандарти);
 • Хвороби твердих тканин зуба, ортопедичне лікування штучними коронками (3 стандарти);
 • Хронічна запальна демієлінізуюча полірадикулонейропатія (3 стандарти).

Із 1 березня діє оновлена Державна Фармакопея

МОЗ розробило й затвердило Допов­нення № 6 до Державної Фармакопеї України (II видання), затвердженої наказом МОЗ від 08.12.2015 № 830. Документ діє з 01 березня 2023 року.

Допов­нення № 6 підготоване на основі поточних видань Європейської Фармакопеї (Допов­нення 10.2 — 10.7) та вітчизняного досвіду з розробки й стандартизації як методик конт­ролю якості, так і загальних статей, текстів тощо.

Нагадаємо, вимоги Державної Фармакопеї України (II видання) обов’язкові для всіх підприємств й установ України незалежно від їх форми власності, що виготовляють, зберігають, конт­ролюють, реалізують і застосовують фармацевтичні препарати.

МОЗ затвердило уніфікований клінічний протокол «Рак гортаноглотки»

Клінічний протокол, за задумом його розробників, має поліпшити результати надання меддопомоги хворим на рак гортаноглотки. За його допомогою планують створити єдину комплексну, ефективну сис­тему надання спеціалізованої онкологічної допомоги, а також реабілітації пацієнтів після проведеного спеціального протипухлинного лікування та надання за необхідності паліативної і симптоматичної допомоги хворим на рак гортаноглотки.

Утратили чинність пункти наказу МОЗ «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «отоларингологія» від 24.03.2009 № 181:

 • 1.30. «протокол надання медичної допомоги хворим з раком гортанної частини глотки I—II стадії»;
 • 1.31 «протокол надання медичної допомоги хворим з раком гортанної частини глотки III—IV А стадії».

Фармацевти отримали право проводити вакцинацію в пунктах щеплень

Проводити вакцинацію в пункті щеплень відтепер з­можуть фармацевтичні працівники, включно з фармацевтами і фармацевтами клінічними. Для цього вони, як і медичні працівники, мають пройти спеціальні щорічні нав­чання з питань вакцинації та оволодіти правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання домедичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах.

Запис про щеплення обо­в’яз­ково слід внести в електронну сис­тему охорони здоров’я і в одну з паперових облікових форм. Раніше дані про щеплення, внесені до медичної облікової документації, засвідчував своїм підписом лише лікар. Тепер підписувати документи зможе також фармацевтичний працівник, який провів щеплення.

2024 року в Україні має запрацювати сис­тема донорства крові єКров

МОЗ затвердило План формування інформаційно-комунікаційного комплексу сис­теми крові. Робоча назва проєкту — єКров. Згідно з планом, уже в лютому 2023 року мав бути сформований перелік необхідних процесів щодо функціонування сис­тем, які використовуються в інформаційно-комунікаційному комплексі сис­теми крові та його підсис­темах.

Завершити проєкт планують у листопаді 2024 року. Фінальною точкою має стати забезпечення взаємодії між сис­темою єКров та електронною сис­темою охорони здоров’я.

МОЗ затвердило новий Реєстр лікзасобів, які підлягають реімбурсації

Оновлений реєстр затвердили станом на 14 лютого 2023 року. Він охоплює:

 • 72 препарати інсуліну;
 • 9 комбінованих лікарських засобів;
 • 405 інших лікарських засобів.

Утратив чинність наказ МОЗ «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року» від 27.10.2022 № 1931.